Výhody využitia BIM pri správe budov

Ako sme vás už informovali na našom blogu, BIM je virtuálnou prezentáciou a informačnou databankou, v ktorej sú zhromaždené všetky informácie o budove. Tento model umožňuje projekčným kanceláriám projektovať s takmer stopercentnou presnosťou, čo môže viesť k významnej konkurenčnej výhode na trhu. Keďže pre BIM je charakteristická súčinnosť všetkých profesií a životnosť počas celého životného cyklu budovy, BIM nájde efektívne uplatnenie aj v oblasti tzv. facility managementu, čiže správy budov.

Integrovaním do softvérového systému facility managementu je možné získať nesporné množstvo benefitov, ktoré vedú k efektívnejšej a kvalitnejšej správe budovy a k spoľahlivejším a plnohodnotnejším údajom.

Aké sú jeho najväčšie výhody pri správe budovy?

Predchádzanie problémom

Efektívnosť a vhodnosť technológie BIM pre využitie vo facility managemente začína už pri počiatkoch stavby. Budovu si môžu investori dať virtuálne vybudovať toľkokrát, koľko je nevyhnutné na to, aby sa vytvoril dokonalý model. To následne uľahčuje prácu správcovi budovy, ktorý je odbremenený od riešenia problémov, ktoré by mohli narušiť jej plynulý chod.

Vďaka technológií je rovnako možné aj rýchlo diagnostikovať problémy a zároveň predpovedať určité správanie budovy, alebo jej jednotlivých systémov, čo vedie k menšiemu počtu porúch zariadení a majetku.

Efektívnejšia správa budovy

BIM umožňuje facility managementu vykonať rozhodnutia počas celého životného cyklu budovy vo viacerých oblastiach. Patrí sem napríklad využitie priestoru, rozvrhnutie podlahy, vybavenie, či údržba majetku. Pokiaľ je softvér pravidelne aktualizovaný už od počiatkov výstavby, správca budovy má k dispozícií informácie nielen o priestore, ale aj o vlastnostiach zabudovaných prvkov a presnom mieste, kde sa nachádzajú.

Možnosť integrácie BIM modelu

V prípade, že systém správy budovy nie je automatizovaný, je ideálnym prostriedkom ako to dosiahnuť. Dokonca ak je možné prepojiť softvér určený pre správu budovy s BIM, správca získa ešte obsiahlejšie informácie pre správne riadenie údržby. BIM sa tak môže stať elektronickým manuálom nielen pre správcu, ale aj pre majiteľov budovy.

Efektívnejšie využitie priestoru

BIM dokáže zlepšiť správu daného priestoru alebo budovy vďaka tomu, že dokáže rýchlo a názorne ukázať, kde by mohol byť priestor využitý efektívnejšie. V modeli je možné skúšať viaceré varianty, s tým, že systém si dokáže jednotlivé parametre prepočítať sám. Na základe toho je možné vybrať si najvhodnejšiu variantu. Prácu s efektívnym využitím priestoru pri facility managemente uľahčuje už len fakt, že nosičom informácií nie sú 2D, ale 3D objekty.

Energetická efektívnosť a trvalá udržateľnosť

Nízko energetický až pasívny štandard budovy sa stáva súčasťou požiadaviek takmer každého investora alebo developera. BIM môže napomôcť s analýzou budovy, najmä v súvislosti s cieľom trvalej udržateľnosti. Informačný model budovy tak môže byť pravidelne aktualizovaným úložiskom pre všetky získané dáta a programy vyvinuté s cieľom dosiahnuť lepšiu energetickú hospodárnosť a zároveň umožňuje ich okamžité vyhodnotenie.

Zdroj: www.facilitiesnet.com

Chcete vedieť o BIM viac? Prečítajte si o jeho základných princípoch alebo histórií.

Diskusia uzatvorená.