Štát pripravuje podporu výstavby nízko energetických drevo domov

Priaznivé podmienky pre získanie hypotekárneho úveru na jednej strane a osveta v oblasti trendov nízko energetického bývania na strane druhej vedú k čoraz väčšiemu záujmu ľudí o rodinný dom s nízkou spotrebou energie. Pokiaľ medzi takýchto ľudí patríte aj vy, máme pre vás dobrú správu. V roku 2017 sa rozhodol vládny kabinet takéto bývanie podporiť a v súčasnosti už pracuje na novom dotačnom programe.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky by malo už čoskoro uverejniť a oznámiť vyhlášku, ktorá bude zameraná na systematickú podporu výstavby drevených rodinných domov.

Navrhovaná vyhláška sa má vzťahovať na drevené domy s energetickým certifikátom:

Energetická trieda A1

Energetická trieda A1 charakterizuje ultranízkoenergetickú úroveň výstavby, ktorú musí v súčasnosti spĺňať už každý rodinný dom.

Energetická trieda A0

Energetická trieda A0 bude povinnou od roku 2020 a charakterizuje úroveň výstavby s takmer nulovou spotrebou.

Pre dosiahnutie takýchto parametrov je nevyhnutné dodržať nasledovné zásady:

 • Zníženie mernej potreby tepla na vykurovanie na minimum prostredníctvom obalových konštrukcií budovy.
 • Zníženie potreby primárnej energie na vetranie, chladenie, vykurovanie a na prípravu teplej vody a osvetlenie.
 • Výrazné pokrytie celkovej potreby primárnej energie obnoviteľnými zdrojmi energie.

V skratke môžeme povedať, že pri stavbách a rodinných domoch s takmer nulovou spotrebou energie je potrebné splniť, aby bolo každé jedno miesto spotreby zaradené do energetickej triedy A. Taktiež sa vyžaduje, aby bola energia potrebná na jej prevádzku zabezpečená z obnoviteľných zdrojov priamo v budove alebo v jej blízkosti.

Príspevok od štátu by však mal byť priznaný aj pri energeticky pasívnych domoch.

Princípy pasívneho domu

Pasívne domy spájajú v sebe nízke energetické náklady na vykurovanie a chladenie a tiež poskytujú veľmi kvalitné prostredie v interiéri. Ak pasívne domy porovnáme s bežnými stavbami, ich energetická potreba je nižšia až o približne 80 – 90%. Získanie takéhoto energetického štandardu je možné len profesionálnou realizáciou projektu a kvalitnou vzduchotesnosťou. Súčasťou je aj zavedenie rekuperačnej jednotky, ktorá vďaka princípu spätného získavania tepla zaisťuje čerstvý vzduch v interiéri bez prievanu a úniku tepla.

Pojem pasívny dom vychádza aj z princípu využívania pasívnych tepelných ziskov, napr. zo slnečného žiarenia. Znížením energetickej náročnosti rodinného domu sa zároveň znížia aj požiadavky na výkon energetických zdrojov.
Výslednú energetickú náročnosť a celkové vlastnosti budovy dokážu významne ovplyvniť aj tieto faktory:

 • výber pozemku a orientácia budovy na pozemku, jej natočenie voči svetovým stranám – najvhodnejšie je južná, juhovýchodná alebo juhozápadná orientácia, miesto, ktoré je málo exponované vetrom a chránené zo severu (les, kopec, okolitá zástavba)
 • zohľadnenie daností prostredia a návrh tvaru domu
 • efektívne riešenie dispozície stavby, s ohľadom na požiadavky vykurovania jednotlivých priestorov a ich orientácie k svetovým stranám
 • výber konštrukčného a materiálového riešenia domu
 • rozmiestnenie a veľkosť presklených plôch na fasádach
 • spôsob riadeného vetrania so spätným získavaním tepla
 • objem vnútorných tepelných ziskov a spôsob ich opätovného využitia
 • výber technických zariadení, ktoré zaistia kvalitné vnútorné prostredie, napr. vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody, vetranie
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie – solárne, veterné, geotermálne zdroje, spaľovanie biomasy

Cieľ pripravovanej dotácie

Podpora výstavby nízkoenergetických drevo domov by mala byť poskytovaná formou sadzby na jeden rodinný dom. Hoci ministerstvo ešte neoznámilo konkrétne podmienky získania dotácie, cieľom rezortu je zvýšiť odbyt a spracovanie surového dreva na Slovensku a podporiť znižovanie energetickej náročnosti budov.

Zdroj: setri.sk a energia.sk

Diskusia uzatvorená.