HomeO spoločnosti

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI ARCHART

Spoločnosť ArchArt s.r.o. vznikla v roku 2012. Na trhu však nie sme žiadnym nováčkom, projektovaniu sa venujeme už viac ako 15 rokov. Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá projektovou činnosťou novostavieb, rekonštrukcií a rôznych stavebných úprav objektov priemyselnej a občianskej vybavenosti. V oblasti inžinierskych činností firma poskytuje kompletný servis od vyhľadania vhodnej lokality, cez zabezpečenie všetkých potrebných prieskumov, meraní, zabezpečenia štúdií, protokolov, až po kompletné vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Hlavným cieľom spoločnosti je pomáhať klientom pri výbere čo možno najdokonalejšieho riešenia pri splnení všetkých technických, technologických, ekonomických, ale predovšetkým ekologických požiadaviek kladených v súčasnosti na objekty pre najrozličnejšie účely ich využitia.
Snahou spoločnosti je, aby navrhnuté projekty a stavby boli dôkladne a profesionálne spracované, a aby stavba mala svoju hodnotu nie len po architektonickej stránke.

Riadime sa sloganom:
Vaše stavby na mieru”,
pretože pri našej práci celý kolektív flexibilne reaguje na požiadavky investora.

PERSONÁLNE OBSADENIE

Radoslav Dzurko

Radoslav DZURKO
Projektový manažér-konateľ
+421 949 461736
dzurko@archart.sk

Matej Valjent

Matej VALJENT
Projektant-konateľ
+421 915 876831
valjent@archart.sk

Ing. Milan BEŇUŠ

Ing. Milan BEŇUŠ
Projektant
benus@archart.sk

Bc. Robert MALEC

Bc. Robert MALEC
Projektant/rozpočtár
malec@archart.sk

Marek KULICH

Bc. Marek KULICH
Junior projektant
kulich@archart.sk

Mgr. Katarína LIFKOVÁ
Zákaznicky servis/Asistentka
asistentka.archart@gmail.com.sk

Ing. Katarína KOLLÁROVÁ
Projektant
kollarova@archart.sk

Ing. arch. Zuzana MATIS
Architekt
matis@archart.sk

phantom-man

Ing. Arch Peter MOTYČKA
Autorizovaný architekt
motycka@archart.sk

phantom-man

Ing. Marcel ZSOKA, PhD.
Autorizovaný projektant
zsoka@archart.sk

Okrem stálych zamestnancov pre spoločnosť ArchArt s.r.o. pracuje množstvo externých kolegov – profesistov, ktorých oslovujeme podľa povahy projektu.

Máte záujem stať sa súčasťou kolektívu? Ozvite sa nám …viac

Podporujeme projekty

Chcemstavat.sk

Spoločnosť v číslach…

 

VIAC AKO
0
ODOVZDANÝCH PROJEKTOV
VIAC AKO
0
ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV
VIAC AKO
0
SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV
VIAC AKO
0
MESIACOV NA TRHU

Históriu vytvárame spolu s Vami…

timeline_pre_loader

2019

Oprávnenie autorizovaný architekt

2018

Zrealizovaných viac ako 75 našich projektov

2017

Oprávnenie autorizovaný stavebný inžinier

2016

Zmena sídla spoločnosti, získali sme 120 m2 kancelárii

2015

Projekcia prvých verejných stavieb

2014

Založenie spoločnosti ArchArt s.r.o.

2013

Vyprojektovaných 25 rodinných domov za rok

2012

Živnosť na projektovanie rodinných domov
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off