Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Petzvalova

Lokalita: Žilina, okr. Žilina, ZA
Klient: Mesto Žilina
Realizácia PD: 01-06/2017
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:
Pre mesto Žilina sme realizovali projekt zníženia energetickej náročnosti panelovej stavby materskej školy, ktorého hlavným cieľom bolo podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EU. Požiadavka výzvy a investora bola maximálna energeticky úspora.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, Výkaz výmer, Autorský dozor pri realizácii

Fotogaléria realizácie

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off