Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk

Lokalita: Žilina, okr. Žilina, ZA
Klient: Mesto Žilina
Realizácia PD: 07-12/2018
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:
Pre mesto Žilina sme realizovali projekt vybudovania oceľových uzatvárateľných kontajnerových stojísk v počte 10 ks,  ktorého cieľom bolo vytvoriť stojiská odpadu, ktoré by architektonicky zapadli do okolitého prostredia sídliska a nerušili obyvateľov.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off