VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA OBCE ĎANOVÁ

Lokalita: 038 42 Ďanová
Klient: Obec Ďanová
Realizácia PD: 11/2019
Rozpočet stavby:  – 

Popis aktivít:

Účelom projektu bolo hlavne navrhnúť nealergizujúce a lokálne druhy zelene, vhodnou výsadbou a úpravami podporiť zadržiavanie zrážkovej vody v území, čím bude dosiahnuté zlepšenie mikroklímy v lokalite aj zlepšenie odtokových pomerov.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer, Autorský dozor pri realizácii

Pôdorysy objektu

Fotogaléria realizácie

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off