Rekonštrukcia skladu na bytový dom Špačince

Lokalita: Špačince, okr. Trnava, TT
Klient: súkromný investor
Realizácia PD: 03-08/2019
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:
Pre súkromného investora sme realizovali projekt rekonštrukcie skladu v Špačinciach, ktorý bol v schátralom stave. Cieľom projektu bolo navrhnúť stavbu, čo najviac energeticky nenáročnú.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off