POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM SITKA

Lokalita: Bezručova 64, Trenčín
Klient: Mesto Trenčín
Realizácia PD: 11/2019
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:
Projekt rieši stavebné úpravy za účelom prestavby objektu z budovy pre školstvo na polyfunkčný bytový dom a zníženie energetickej náročnosti objektu a zároveň sa mení zmena užívania stavby z budovy pre školstvo, vzdelávanie a výskum na polyfunkčný bytový dom.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off