Polyfunkčná budova so skladovou halou Bánovce n. B.

Lokalita: Bánovce nad Bebravou, okr. Bánovce n.B., TN
Klient: Súkromný investor
Realizácia PD: 11/2018-08/2019
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:
Pre súkromného investora zo Slatiny nad Bebravou sme realizovali projekt polyfunkčnej budovy so skladovou halou v Bánovciach nad Bebravou, ktorej prevažnú časť tvorí administratíva a doplnkovou prevádzkou je reštaurácia. Budova je navrhnutá použitým najnovších technológii na prevádzku a správu budovy.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off