NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU TRENČIANSKÁ TEPLÁ

Lokalita: Trenčianská Teplá
Klient: súkromný investor
Realizácia PD: 02/2020
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:

Projekt rieši novostavbu samostatne stojaceho rodinného domu, ktorý svojou veľkosťou vyhovuje požiadavkám na bývanie 4 osôb. Novostavba rodinného domu bude mať charakter obytnej budovy so štandardným vybavením.

Novostavba je navrhnutá tradičnou murovanou technológiou s obvodovou stenou z pórobetónových tvárnic. Vnútorné nosné steny sú tvorené z pórobetónových tvárnic. Tvárnice budú spájané maltou na tenké škáry s vnútornou hladkou vápenno-cementovou omietkou a vonkajšou štruktúrovanou omietkou s kontaktným zatepľovacím systémom. Stropy tvorí konštrukcia strechy- väzník. Komínové teleso je izolované od výrobcu. Strešnú konštrukciu bude tvoriť pultová strecha.

Rozsah poskytnutých služieb:
Štúdia, Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off