IBV 6x RD DOLNÁ BREZNICA

Lokalita: Dolná Breznica
Klient: súkromný investor
Realizácia PD: 03/2020
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:

Hlavným cieľom riešenia projektu je vytvorenie návrhu individuálnej bytovej výstavby šiestich rodinných domov v katastrálnom území obce Dolná Breznica.

Projekt rieši urbanistické usporiadanie danej lokality, návrh jednotlivých rodinných domov, technickej infraštruktúry a dopravného systému s napojením na existujúcu infraštruktúru a existujúci dopravný systém.

Rozsah poskytnutých služieb:
Štúdia, Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off