Centrum integr. zdravotnej starostlivosti – Levoča

Lokalita: Levoča, okr. Levoča, PO
Klient: Mesto Levoča
Realizácia PD: 01-06/2019
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:
Pre mesto Levoča sme realizovali projekt novostavby centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Levoča s cieľom zabezpečiť poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V objekte budú umiestnený všeobecný a detsky lekári, špecialisti a jedno podlažie sa plánuje využívať pre dialyzačných pacientov.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off