Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné

Lokalita: Lednické Rovné, okr. Púchov, TN
Klient: Obec Lednické Rovné
Realizácia PD: 05/2017-10/2017
Rozpočet stavby: 800 000 EUR

Popis aktivít:
Pre obec Lednické Rovné sme realizovali projekt modernizácie zberného dvora, ktorého cieľom bolo zefektívniť nakladanie s odpadom a zvýšiť podiel separovaného odpadu dvojnásobne oproti pôvodnému stavu. Okrem významnej obnovy jestvujúcich objektov sa vybudovali nové kryté plochy pre separáciu odpadu a garáže pre novu techniku ktorá bola pomocou dotácii dodaná na zberný dvor.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer, Autorský dozor pri realizácii

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off