Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Ružová

Lokalita: Piešťany, okr. Piešťany, TT
Klient: Mesto Piešťany
Realizácia PD: 09/2015-02/2016
Rozpočet stavby: 600 000 EUR

Popis aktivít:
Pre mesto Piešťany sme realizovali projekt zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy Ružová, ktorý bol realizovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. Požiadavkou výzvy bolo, dosiahnutie minimálne 50 percentná úspora energii. Po realizácii projektu sa nám podarilo deklarovať úsporu až 78% energií na prevádzku.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer, Autorský dozor pri realizácii, Projektová dokumentácia skutkového vyhotovenia

Pôdorysy objektu

Fotogaléria realizácie

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off