Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ L. Rovné

Lokalita: Lednické Rovné, okr. Púchov, TN
Klient: Obec Lednické Rovné
Realizácia PD: 09/2015-02/2016
Rozpočet stavby: 800 000 EUR

Popis aktivít:
Pre obec Lednické Rovné sme realizovali projekt zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy. Celkovú obnova budovy obsahovala sanáciu zvlhnutých pivníc, obnova vnútorných priestorov (elektroinštalácií, vykurovania, LED osvetlenia, obnova kuchyne, vybudovanie fotovoltickej elektrárne).

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie, Realizačný projekt, Výkaz výmer, Autorský dozor pri realizácii

Pôdorysy objektu

Fotogaléria realizácie

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off