Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná

Lokalita: Ilava (Klobušice), okr. Ilava, TN
Klient: Mesto Ilava
Realizácia PD: 11/2016-04/2017
Rozpočet stavby: –

Popis aktivít:
Pre mesto Ilava sme realizovali projekt modulárnej kontajnerovej prístavby k jestvujúcej budove materskej školy Okružná. Cieľom projektu bolo rozšírenie kapacity existujúcej materskej školy a obnova súčasných priestorov. Mesto bolo úspešne pri získaní dotácie zo štrukturálnych fondov EU.

Rozsah poskytnutých služieb:
Investičný zámer – Štúdia, Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off