Nadstavba a stav. úpravy bytového domu L. Rovné

Lokalita: Lednické Rovné, okr. Púchov, TN
Klient: Obec Lednické Rovné
Realizácia PD: 07-12/2016
Rozpočet stavby: 900 000 EUR

Popis aktivít:
Pre obec Lednické Rovné sme realizovali projekt rekonštrukcie a nadstavby bytového domu a taktiež aj návrh a úpravu areálu bytového domu a stavebné úpravy v rámci prípojok inžinierskych sietí.

Rozsah poskytnutých služieb:
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, Výkaz výmer

Pôdorysy objektu

0
0
color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off