HomeIBV a rodinné domy

PONUKA PROJEKTOVANIA IBV A RODINNÝCH DOMOV

Individuálna bytová výstavba (IBV)

Individuálna bytová výstavba zahŕňa tiež nové lokality na bývanie, ktoré naprojektujeme a vyriešime aj všetky súvisiace náležitosti od inžinierskych sietí až po napojenie na komunikácie. Pri každej stavbe dávame rovnako veľký dôraz na detaily a zohľadňujeme aj najnovšie trendy a technológie. Vždy je pre nás na prvom mieste kvalitne odvedená práca a individuálny prístup ku každému klientovi.
Máme radi nové výzvy. V rámci využívania nových technológií integrujeme zelené zdroje energie – solárne panely na ohrev vody či nabíjacie stanice na elektromobily. V rámci odbornej spolupráce pri projektovaní individuálnej bytovej výstavby zvládneme aj komunikáciu so štátom a stavbu dovedieme vždy do úspešného konca.

Rodinné domy

V našom portfóliu nájdete mnoho úspešne navrhnutých novostavieb a rekonštrukcií na bývanie. Bungalov či viacpodlažný rodinný dom, všetko závisí od charakteru pozemku a vašich predstáv a zvyklostí. Dohodnite si s nami stretnutie a my vám navrhneme energeticky a ekonomicky hospodárne bývanie, ktoré prispôsobíme vášmu životnému štýlu. Prvým krokom je zvyčajne (architektonická) štúdia, na ktorej sa podieľate s nami. Podľa nej Vám vypracujeme projekt pre stavebné povolenie a realizáciu aký si predstavujete.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU

null
null
null
null

POSTUP VYPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE STAVBY NA MIERU

 • Osobné stretnutie s klientom a ujasnenie preferencií projektu a potrieb klienta.

 • Vypracovanie architektonickej štúdie a následné konzultácie návrhov s klientom (investorom).

 • Tvorba projektu pre stavebné povolenie a realizáciu s vizualizáciou.

 • Autorský dozor počas realizácie stavebných činností.

OBSAH KOMPLETNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

ARCHITEKTÚRA

 • sprievodná správa,
 • technická správa,
 • výkresy (v mierke 1:50, 1:100),
 • základy, pôdorysy,
 • stavebné detaily (1:10),
 • výkaz výrobkov,
 • výkaz podláh,
 • výkaz okien, dverí, tehál,
 • výkaz strešnej krytiny.

STATIKA

 • technická správa,
 • výkresy skladby stropov,
 • výkresy výstuže,
 • výkresy tvaru stropných dosiek,
 • výkresy vencov,
 • výkresy prekladov,
 • výkresy schodíšť,
 • výkaz spotreby materiálu.

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

 • technická správa,
 • spotreba energie na vykurovanie,
 • výkresy rozvodov ústredného kúrenia,
 • schéma zapojenia kotla,
 • umiestnenie vykurovacích telies,
 • dimenzie vykurovacích telies,
 • výkaz materiálu.

ELEKTROINŠTALÁCIE

 • technická správa,
 • projekt el. prípojky k distribučnej sieti,
 • projekt vnútorných rozvodov,
 • projekt elektroinštalácie a slaboprúdu,
 • bleskozvod.

ZDRAVOTECHNIKA

 • technická správa,
 • projekt vodovodnej prípojky,
 • projekt kanalizačnej prípojky,
 • projekt vnútorných rozvodov vody,
 • projekt kanalizácie,
 • odvodnenia strechy,
 • výkaz spotrebovaného materiálu.

PLYNOVOD

 • technická správa,
 • projekty prípojky plynu,
 • projekt vnútorných rozvodov plynu

POŽIARNA OCHRANA

 • technická správa,
 • situácia, pôdorysy podlaží,
 • výkaz použitého materiálu

VIZUALIZÁCIA STAVBY

 • fotorealistická prezentácia,
 • virtuálna 360° prehliadka,
 • realisticky spracovaná video animácia.

Odovzdaním projektu sa naša spolupráca nekončí, sme Vám k dispozícií aj počas výstavby.

color
https://archart.sk/wp-content/themes/londres/
https://archart.sk/
#26ade4
style1
default
Načítam článok...
/data/7/f/7ff53d68-5b64-4439-a2df-c5645fd3bea7/archart.sk/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Novinky - vstupný text
off
off