BIM – jeho história a vývoj

BIM je technológiou, ktorá nabúrala tradičné metódy prezentácie a spolupráce v architektúre. Je termínom, ktorý sa v priebehu posledných 20 rokov stal všadeprítomným v dizajne aj v stavebných odboroch. Ako však vznikol a aká je jeho história?

Na počiatku vzniku technológie BIM stáli Spojené štáty americké, západná Európa a dokonca aj Sovietsky zväz, ktorí medzi sebou súperili vo vytvorení dokonalého softvérového riešenia, ktorý by nahradil dovtedy zaužívané spôsoby projektovania.

Výpočtová technika ako dôležitý faktor rozvoja BIM

V súlade so snahami krajín o vývoj kvalitnejšieho softvéru klesal počet hodín, ktoré boli nevyhnutné na výrobu výkresov, a to vďaka všeobecnému trendu zlepšenia produktivity a využívania výpočtovej techniky, ktorá umožnila automatizovať náročné úlohy vo všetkých oblastiach priemyselných odvetví. Hoci niektoré z prvých programov pre architektonickú prezentáciu využili akýsi základ BIM, obmedzenia v úrovni výpočtových riešení a slabé používateľské rozhrania pre rozvoj BIM platformy napokon viedli k rozvoju 2D kresliacich programov, akými sú napríklad AutoCAD alebo Bentley Microstation.

Rozvoj týmto smerom však sťažoval spoluprácu architektov a inžinierov. Rôznorodosťou formátov strácali návrhy kvalitu. A hoci už od obdobia počiatočnej automatizácie sa formovali základy , skutočná expanzia prišla až v roku 2012.

BIM umožnil architektom aj investorom získať reálny pohľad na stavbu a pomocou jednotlivých nástrojov vytvoriť jej realistický model. V tomto modeli je budova reprezentovaná ako jeden komplexný celok, vrátane stien, striech, podláh, okien, či stĺpov. Vďaka vopred zadaným parametrom je dokonca možné budovu naprojektovať s takmer stopercentnou presnosťou.

BIM ako konkurenčná výhoda

Napriek tomu, že BIM prinieslo nesporné množstvo výhod architektom a odvetviu architekúry celkovo, niektorí zaujali voči BIM negatívny postoj. Je tomu tak kvôli náročnejšiemu procesu projektovania a na druhej strane kvôli obmedzeným skúsenostiam s takýmto druhom projektovania. BIM však na druhej strane umožnil dizajnérom začiatočníkom, ktorí sa naučili ako s programom pracovať, získať obrovskú konkurenčnú výhodu oproti síce skúsenejším, ale menej flexibilným dizajnérom. Nastala situácia, kedy flexibilita a inovatívnosť „vyhrala“ nad skúsenosťami. Avšak vzhľadom na rozvoj a pokrokovosť v stavebnom odvetví už začína byť takmer nemožné zvíťaziť v konkurenčnom boji bez ovládania takýchto techník.

Hoci od prvých základov pre vznik a rozvoj technológie BIM uplynulo už takmer 30 rokov, priemysel si ešte len teraz začína uvedomovať potenciálne výhody . Keď sa dostaneme do bodu, kde bude väčšina budov zhotovená digitálne, firmy ovládajúce takéto technológie budú výrazne popredu. Trendy v stavebníctve, udržateľný dizajn, virtuálna realita, virtuálny dizajn a konštrukcia budú naďalej význame ovplyvňovať vývoj BIM. S ohliadnutím do minulosti je jednoduchšie si uvedomiť, že súčasnosť je ideálnou dobou pre dizajnérov a projektantov chytiť sa šance v novo sa rozvíjajúcom odbore.

Zdroj: www.archdaily.com

Diskusia uzatvorená.